PODKARPACKA FUNDACJA WSPIERANIA INNOWACJI "GALICEA".

Wspieramy innowacyjne Projekty

edukacja, przedsiębiorczość, technologia, współpraca

Edukacja i rozwój

Przemiany technologiczne wymagają uzupełnienia formalnego systemu kształcenia o nowe formy i programy. Projekt „Edukacja+” koncentruje się na tych dodatkowych – pozaszkolnych działaniach.
Dla gospodarki ważne jest kształcenie coraz lepszych specjalistów.
Z drugiej strony – sam rynek usług edukacyjnych staje się coraz ważniejszą częścią gospodarki. Potrzebna jest zatem zmiana paradygmatów zarówno edukacji jak i ekonomii.

...

Publikacje elektroniczne

Podstawą każdego działania powinna być solidna wiedza o świecie.
Nasze publikacje służą wypracowaniu takiej wiedzy dotyczącej rozwoju godnego społeczeństwa: przemian technologicznych, gospodarczych i społecznych służących rozwojowi godnego społeczeństwa

...

Społeczeństwo sieci

Tworzymy strony oraz aplikacje internetowe związane z wykorzystaniem technologii, edukacją i wsparciem przedsiębiorczości.

...

Open source

Dynamiczne zmiany technologiczne są obecnie dostępne każdemu, gdyż większość projektów jest rozwijanych na zasadzie "open source".
Fundacja "Galicea" aktywnioe uczestniczy w takim rozwoju.

...

Współpraca

Model współdziałania wypracowany przez portale społecznościowe nie wyczerpuje możliwości jakie daje komunikacja internetowa. Szczególnie w zakresie edukacji i prowadzenia biznesu.
Rozwijamy e-learning oraz systemy wsparcia dla klastrów gospodarczych.

...